Linux Port Açma

Linux Port Açma İşlemi

Linux İşletim Sisteminde Port Nasıl Açılır?

  • İlk olarak sunucumuza putty uygulaması ile bağlanıyoruz.

  • Konsola "apt install firewalld" komutunu giriyoruz.

  • Sonra konsola "firewall-cmd --zone=public --add-port=portnumarası/tcp --permanent" komutunu giriyoruz.

  • Ve konsola "firewall-cmd --reload" komutunu giriyoruz.

Bu adımları doğru bir şekilde uyguladıktan sonra port açma işleminiz tamamlanmıştır.

Last updated