Linux Port Kapatma

Linux Port Açma İşlemi

Linux İşletim Sisteminde Port Nasıl Kapatılır?

  • İlk olarak sunucumuza putty uygulaması ile bağlanıyoruz.

  • Konsola "apt install firewalld" komutunu giriyoruz.

  • Sonra konsola "firewall-cmd --zone=public --remove-port=portnumarası/tcp --permanent" komutunu giriyoruz.

  • Ve konsola "firewall-cmd --reload" komutunu giriyoruz.

Bu adımları doğru bir şekilde uyguladıktan sonra port kapatma işleminiz tamamlanmıştır.

Last updated